No Picture
Travel

HISTORICAL PLACES OF GREECE IN GOOGLE EARTH PART ONE

September 23, 2014 Athens Path 0

1. POSEIDON, LAVREOTIKI 37°39’1.61″N 24° 1’29.13″E 2. RETHYMNO FORTESS, GREECE 35°22’19.93″N 24°28’14.78″E 3. EPIDAURUS THEATRE, GREECE 37°35’44.88″N 23° 4’45.94″E 4. AIZONAI ZEUS, KUTAHYA 39°12’3.94″N 29°36’34.87″E 5. ACROPOLIS MYCENAE,ARGOS MIKINES 37°43’49.11″N 22°45’27.79″E 6. CASTLE LARISSA, ARGOS […]